INFO: Butikken er solgt, og i den forbindelse midlertidig stengt. 

Kjøpsbetingelser

Returrett og Angrefrist
For alle produkter gjelder 14 dagers full returrett. Retur må avtales med oss innen 14 dager etter at varen er mottatt. Det er ingen returrett på produkter hvor emballasje er åpnet eller på annen måte er tatt i bruk. Fraktomkostninger dekkes av kunden såfremt ikke annet er avtalt. Varer som returneres mot postoppkrav eller etterkrav vil ikke bli hentet av oss. Forøvrig gjelder Lov om angrefrist om forbrukerkjøp (Jmf. angrefristloven) hos oss.

Uavhentede pakker
Pakker må hentes innen 14 dager, hvis ikke går de i retur til oss. Dersom dette skjer som en følge av forglemmelse eller andre forhold, kan du ta kontakt på service@matshop.no for å få pakken sendt til deg på nytt. Du vil da få informasjon om hvordan du betaler på nytt for frakt. Vær obs på du da i tillegg må betale for retur frakt, altså frakt pris tilbake til oss og tilbake til deg igjen, da Posten Norge beregner fraktpris også for slik retur. Dersom du lar en vare gå i retur og ikke skulle ønske denne sendt tilbake igjen, vil du bli fakturert returporto samt et gebyr på kr. 250,- som skal dekke kostnader med håndtering av returen. Dette avsnittet gjelder ikke varer som etter avtale returneres under angrefristen eller som følge av fabrikasjonsfeil.

Porto/fraktpriser
Vi følger til enhver tid Postens gjeldende satser på porto/frakt og du velger selv fraktmetode og dermed også pris. Matshop.no sender et stort antall pakker og har dermed gode rabatter hos Posten Norge – disse rabattene gir vi videre til deg slik at varer bestilt hos oss har lavest mulig fraktpris hjem til deg. Vi sender ikke oppkravspakker.

Garanti
Ved henvendelse angående feil ved varen, skal det vises til ordrenummer, dato for kjøp og fornavn og etternavn på den som har foretatt handelen. Eventuelle henvendelser rettes til service@matshop.no

Priser
De til enhver gjeldende priser er de som er lagt ut på vår Webshop. Disse inkluderer 25% merverdiavgift for non-food og 15% for matvarer. Frakt kommer i tillegg dersom annet ikke er annonsert eller avtalt spesifikt. Vi reserverer oss mot trykk og skrivefeil, spesielt i tilfeller der prisen er unormalt mye høyere eller lavere en veiledende priser. Vi forbeholder oss retten til å endre priser uten varsel.

Betaling
Vi sender alle varer mot Visa/MasterCard betaling. Det er også mulig å bruke Klarna Faktura/Klarna Konto samt PayPal.

Levering
Matshop.no sender ut pakker alle virkedager. Vi tar forbehold om hendelser som er utenfor vår normale påvirkning. Alle varer som er tilgjengelig for bestilling på vår Webshop er på lager. Varer som blir utsolgt er ikke tilgjengelig for kjøp i perioder da vår lagerstyring automatisk regulerer dette. Varene sendes med Posten/Bring og for øvrig slik du selv velger ved bestilling. Pt. sender vi kun varer til fastlandsnorge. 

Transportskader
Du må selv melde eventuelle transportskader til oss innen 24 timer etter mottakelse av varen dersom erstatningskrav skal kunne gjøres gjeldende. Posten Norge vil erstatte alle skader som de kan gjøres ansvarlige for. Du må derfor ta kontakt med Posten Norge og fylle ut skademeldingskjema du får fra dem ved skade, og original emballasje må også framvises. Matshop.no vil da søke erstatning og sende ny vare til deg så snart som mulig. Vanlig saksgang i slike tilfeller er 7 virkedager.

Feil på varen
Dersom du oppdager fabrikasjonsfeil på varen må dette meldes fra til oss innen 24 timer etter at pakken er levert ut til deg. Du har selv ansvar for å sjekke at varen samsvarer med annonserte egenskaper og kan brukes etter hensikten straks ved mottak. Dersom du oppdager fabrikasjonsfeil vil vi sende deg en ferdig frankert postlapp slik at du kan returnere pakken til oss for undersøkelse og ombytting eller refusjon av innbetalt beløp. Som oftest vil reklamasjonssaker være løst innen 7 virkedager.

Identitet
Handel hos oss forutsetter et gjensidig tillitsforhold. Vi tar ikke ansvar for kunder som kjøper varer ved å bruke falsk identitet eller gir andre falske opplysninger. Herunder kunder som kjøper varer for andre med eller uten tillatelse. I tilfeller der bankort misbrukes ved bruk av personlig pinkode/sikkerhetskort/passord er dette utenfor vår rekkevidde, og vi viser da til avsnittet om angrefrist og returrett må benyttes for å omgjøre handelen.

Ansvar
Matshop.no er eiet og drevet av Matshop AS. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for skader på personer eller eiendom/eiendeler påført ved bruk av alle varer levert fra oss. Dersom du er allergisk mot visse typer matvarer eller andre produkter, vennligst les varedeklarasjon nøye før du bestiller. For øvrig viser vi til produsentens til enhver tid gjeldende garantier og informasjon.

 

 

 


Visa / Mastercard Nets Teller Klarna PayPal Posten Bring Trollweb